Władze Stowarzyszenia

Na Władze Stowarzyszenia składają się:

ZARZĄD:

1. Prezes – Tadeusz Czupyk
2. Wice Prezes – Stanisław Telewa
3. Skarbnik – Andrzej Kasprzyk
4. Sekretarz Zarządu – Beata Ziółkowska
5. Członek Zarządu – Małgorzata Mickiewicz

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Artur Pawlus
2. Józef Pilipczuk
3. Norbert Kurjata